Vyberte si prosím, kde chcete rezervovať miesto
Please, choose the seating
Restaurant

Bar
Pravidlá rezervácií

1. Rezervácie držíme 5 minút po Vami zvolenom čase.
2. Maximálny čas rezervácie v piatok a sobotu je 22:00, v ostatné dni 22:30.
3. Minimálny počet osôb na rezervácii je 2.
4. Maximálny počet osôb na rezervácii je 12. V prípade, že potrebujete rezerváciu pre viac ako 12 ľudí, napíšte prosím na adresu manager@thevelvet.sk.
5. Rezervácie je možné vytvárať maximálne 14 dní dopredu.
6. Ak Vami požadovaný dátum sa nenachádza v zozname, sme plne obsadení a nie je možné vytvoriť rezerváciu.


Reservation Rules

1. Reservation is held for 5 minutes past the beginning time.
2. Maximum reservation time for Friday and Saturday is 22:00, maximum reservation time for other days is 22:30.
3. Minimum number of persons on reservation is 2.
4. Maximum number of persons on reservation is 12. If you would like to book a reservation for more than 12 people, send an email to manager@thevelvet.sk.
5. Reservations can be made for upcoming 14 days.
6. If required date is not in the list, the bar and restaurant are fully booked.